Managing Committee

Name Designation
Dr. D. D. Jyoti Chairman
Sh. Mahesh Sharma Vice Chairman
Sh. Varinder Sabharwal Gen. Secretary
Smt. Krishna Jyoti Educational Advisor
Dr. Suvikram Jyoti Manager
Mrs. Vibha Sharda Secretary, Principal
Prof. S. P. Chadha Member
Prof. S. C. Khurana Member
Sh. Ashok Pruthi Member
Dr. Umesh Shukla Member
Sh. B. B. Jyoti Member
Sh. Sunil Jyoti Member
Prof. M. S. Shourie Member
Sh. Ravi K. Sharma Member
Sh. Vivek Sheel Member
Mrs. P. K. Dhillon Principal, Kamla Nehru Public School, Phagwara
Mrs. Neeru Nayyar Teachers Representative
Mrs. Ramandeep Kaur Teachers Representative
Mrs. Mamta Punj Parents Representative
Mr. Jatinder Ahuja Parents Representative